70Fiecare mare realizare trebuie sărbătorită şi recompensată, cu atât mai mult atunci când vine vorba de munca unor copii silitori, cu dragoste de carte. Sub atenta îndrumare a doamnei profesoare Nicoleta Mariana Laura Berciu, elevii Şcolii Gimnaziale din Mociu au obţinut rezultate remarcabile la olimpiada de limba şi literatura română, în cursul anului şcolar 2014-2015. Elevul Mihai Nicolae Szekely a obţinut locul 1 la faza judeţeană şi locul 12 la faza naţională, iar eleva Ana Maximiliana Maxin a obţinut menţiune la faza judeţeană.
Este pentru prima dată când elevii din Mociu reuşesc asemenea performanţe, iar meritul îi aparţine în mare parte acestei profesoare, care s-a implicat mult în pregătirea şi susţinerea copiilor. Datorită acestor rezultate formidabile pentru comună, Primăria Mociu, prin reprezentantul ei, primar Horvath Marton, a acordat atât doamnei profesoare Nicoleta Berciu, cât şi celor doi elevi, diplome şi distincţii de excelenţă,. De asemenea, prin bunăvoinţa şi deschiderea unor sponsori, fii ai Mociului, s-au acordat acestora şi premii.
Felicitările nu se opresc însă aici. Primăria Mociu a apreciat munca şi rezultatele elevilor şi dascălilor şi la alte capitole. Astfel, cu ocazia sfârşitului de an şcolar, au primit diplome de excelenţă şi doamna profesor de educaţie fizică şi sport, Monica Rigo, director al şcolii din Mociu.
Pentru elevii Maxin Ana Maximiliana, Văcariu Diana Loredana, Bumb Cristian şi Covaci Alex Marian au fost pregătite de asemenea diplome pentru câştigarea Locului I la Cupa Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, faza judeţeană.
La concursul "Prietenii Pompierilor", elevii din Mociu au obţinut o frumoasă performanţă anul acesta – Locul al III-lea. Astfel elevii Bumb Cristian, Covaci Alin Ciprian, Ichim Alexandru, Imbuzan Răzvan, Szekely Mihai, Covaci Alex Marian, Ban Ioan Florin, Bucșa Marcel Cosmin, Ban Cristian Cosmin, Szekely Liviu şi Buduşan Bogdan, au fost felicitaţi în cadrul serbării de sfârşit de an şcolar.
Concursurile cercurilor tehnico-aplicative pentru elevi “Prietenii Pompierilor” se organizează pe etape, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele şcolare judeţene, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene, precum şi al autorităţilor publice locale.
Concursurile au un caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se organizează în scopul dezvoltării capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi al promovării atitudinilor şi comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor; formării şi dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverenţa, cinstea, corectitudinea şi disciplina, precum şi pentru atragerea unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnico-aplicative destinate lor. Probele de concurs sunt: proba teoretică, pista de îndemânare peste obstacole şi ștafeta de 400 m cu obstacole.