rociu flacara unirii 1Istoria ne cheamă la fapte. Mersul irezistibil al civilizației omenești a scos și neamul românesc din întunericul robiei, la lumina cunoștinței de sine.”
Cu acest îndemn erau convocați pentru 1 Decembrie 1918 delegațiile românilor la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Cu aceste cuvinte mișcătoare i-a chemat primarul Aurel Bălășoiu pe membri comunității și pe invitați, pe 23 aprilie, pentru un eveniment de excepție, care a cumulat, nu întâmplător, aprinderea Flăcării Unirii, gest simbol al comemorării Centenarului Marii Uniri de la 1918, și Ziua Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Mocanu”. La împlinirea a 180 de ani de învățământ gimnazial la Șerbănești era firesc ca cele două manifestări să aibă loc concomitent, după cum a punctat primarul Aurel Bălășoiu:

”A lumina mințile e cel mai important lucru, fapt de care se fac ”vinovați” dascălii, profesorii. La un secol de la cea mai măreață pagină din istoria poporului nostru, avem șansa de a ne dovedi vrednici urmași a celor care au înfăptuit Marea Unire. Suita de activități pe care o propunem elevilor noștri trebuie să aibă menirea de a-i apropia cât mai mult de cunoașterea faptelor istorice naționale, de a-le încălzi inimile cu sentimentele bucuriei și mândriei că sunt români. Participarea activă la activitățile ,,Centenarului Marii Uniri 1918-2018” are rolul de a ajuta comunitatea să conștientizeze importanța momentului, de a trăi ei înșiși istoria pe viu”.
Manifestarea a debutat, în mod firesc, cu o slujbă de pomenire in memoriam - EROII NEAMULUI”, care a emoționat pe toți cei prezenți și pe invitații speciali - preşedintele Consiliului Judeţean Argeş-dr. Dan Constantin Manu, consilieri judeţeni, directorul Muzeului Județean și colegi primari din localitățile învecinate.
rociu flacara unirii 2Programul artistic ce a urmat, intitulat ”DANS, CULTURĂ ŞI TRADIŢIE”, al Şcolii  Gimnaziale „Gheorghe Mocanu”, a arătat nu doar talentul elevilor, ci mai ales implicarea sufletească a învățătorilor și profesorilor, a întregii comunități. Și-au dat concursul:
# Grupul Vocal ,,Floricică de câmpie”, coord. prof.  Ioana Neagoe;
# Elevii clasei preg¬¬¬ătitoare, coord. Prof. Ioana Marin;
# Elevii clasei I, coord. prof. Maria Badea;
# Elevii clasei a II-a, coord. prof. Ioana Neagoe;
# Grupul vocal ,,Floare de câmpie”, coord. învăţător Elisabeta Zamfirache Predescu
”Am dorit prin acest eveniment să participăm la istorie prin cinstirea memoriei înaintașilor care și-au jertfit viața sau, în cazul dascălilor, și-au dedicat-o idealurilor nobile ale acestui neam. Suntem datori să revitalizăm sentimentul patriotic, să educăm tinerii în spiritul valorilor naționale, să cunoaștem evenimentele care au dus la înfăptuirea României Mari, să le dezvoltăm interesul tinerilor, pentru descoperirea faptelor și personalităților istorice care au contribuit la Marea Unire, să fie mândri de înaintașii lor, să-și formeze conștiința civică; să-și valorifice potențialul creativ, să conştientizeze faptul că  Unirea cea Mare, înfăptuită la 1 Decembrie 1918 a fost un act de profundă dreptate naţională. Ea a fost rezultatul luptei milenare a românilor din întreg spaţiul carpato-danubiano-pontic şi nu a fost un dar al puterilor străine. Ea a fost înfăptuită de către popor şi pentru popor, iar ceea ce înfăptuieşte poporul  poartă pecetea veşniciei.”, a mai spus primarul Aurel Bălășoiu.
Spectacolul pregătit de elevi și profesorii lor a  avut momente unice, de o emoție care a cuprins toată sala, de la cei mai mari, până la cei mai mici, aducând lacrimi în ochii tuturor. Cuvintele prezentatoarei, prof Ioana Neagoe, au însuflețit spiritele: ”În speranța că va deveni o tradiţie, ca în fiecare an, la 23 aprilie, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, când satele îşi îmbracă haina verde de revigorare şi întinerire, comunitatea şcolară a comunei noastre își îmbracă straiele de sărbătoare, omagiind educaţia şi valorile ei. Calitatea educaţiei este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în permanenţă o diversificare a funcţiilor şcolii în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resurse pentru elevi şi părinţi, dar şi pentru ceilalţi membrii ai comunităţii. Ritmul şi dinamismul dezvoltării poate izvorî din educaţie, aceasta având mijloacele şi forţa de a instrui şi educa generaţii mobile şi active, bine înzestrate din punct de vedere intelectual, capabile să depăşească inerţia unui mediu social refractar..
Pornind de la idea promovării activităților educative extrașcolare de anvergură, organizate la nivelul comunității locale, acest proiect constituie un model de buna practică, prin implicarea mai multor instituții partenere din judeţul Argeș în vederea susținerii calității actului educativ.
Drept recunoștință pentru ceea ce a fost, este și va fi școala românească, elevele Grupului Vocal ,,Floricică de câmpie” au  deschis sărbătoarea zilei cu următoarele cântece: ,,Dăscălița”, „Trei școlărițe”, „Învățătorul”. Păun Amalia, elevă în clasa a VII-a, a recitat poezia ,,O, Ziua Sfântă Mare!”; elevii clasei pregătitoare au încântat auditoriul cu sceneta ,,Nu citești o carte!, coordonator înv. Ioana Marin; elevii clasei I au prezentat cântece și poezii dedicate zilei școlii - prof. coord. Maria Badea. Elevii clasei a II-a au interpretat sceneta ,,Povestea unui elev leneș”, o adaptare după Ion Creangă și sceneta ,,O rețetă... cu bucluc - prof. coord. Ioana Neagoe.
Grupul vocal ,,Floare de câmpie” al comunei Rociu a cuprins în repertoriu cântece specifice, dedicate momentului: ,,Măi române, românaș!”, „Vin românii, vin la Alba!”, „Hai la Alba-Iulia!” și „Marea Unire nu se uită niciodată!” - coord. învăţător Elisabeta Zamfirache Predescu.
Ivan Alexandru, elev în clasa a II-a, a emoționat până la lacrimi cu poezia ,,Nu plânge, maică Românie!”, poezie  găsită în ranița unui soldat, în anul 1917, în Munții Carpați.
Grupul vocal preoțesc ,,Valea Dâmbovnicului’’, coord. preot paroh Ion Popa, nu putea lipsi de la acest eveniment, membri corului uimind ca de obicei prin virtuozitate și talent.
Dovada cea mai elocventă că manifestarea și-a atins cu prisosință scopurile și că a răscolit profund inimile celor prezenți a fost încântarea cu care cu toții au purtat costumele populare tradiționale, mândria cu care au cântat, recitat și jucat, onoarea cu care au vorbit despre istorie, despre poporul român, despre Unire, despre ceea ce suntem astăzi și datorită celor care au dat totul pentru viitorul acestui neam.