38Conform cerințelor Directivei Uniunii Europene privind evaluarea și managementul riscului la inundații, toate statele membre au obligația elaborării Planurilor de Management al Riscului la Inundații pentru toate zonele identificate cu risc potențial semnificativ la inundații pentru care  au fost  realizate hărțile de hazard și de risc. Aceste planuri vor aborda toate aspectele managementului riscului la inundații, punând accentul pe acțiunile de prevenire, protecție și pregătire.
Planurile de management al riscului la inundaţii (P.M.R.I.) iau în considerare aspecte precum zonele de extindere a inundaţiilor, zonele care au potențialul de a reţine apa din inundaţii (albiile majore cu retenţie naturală), obiectivele de mediu stabilite în conformitate cu articolul 4 din Directiva Cadru Apă, aspecte de gestionare integrată a solului şi a apei, planificarea spațială, utilizarea terenurilor, conservarea naturii, etc.  
P.M.R.I. face deja obiectul consultării publice, timp de 6 luni de zile, în intervalul mai-noiembrie 2015, iar versiunea sa finală va fi publicată până la data de 22 decembrie 2015.  Anul viitor, România va pune la dispoziția Comisiei Europene Planurile de Management al Riscului la Inundații.
În prezent, primele 3 capitole (Prezentarea bazinului hidrografic, Riscul la Inundații și Descrierea obiectivelor de management al riscului la inundații) sunt finalizate și se afla publicate pe site-ul A.N.A.R., A.B.A. și I.N.H.G.A.
În vederea elaborării capitolului 4 (Sinteza măsurilor propuse şi prioritizarea acestora) și pentru a facilita stabilirea sau  selectarea măsurilor structurale şi nonstructurale la nivel de Administrație Bazinală de Apă, s-a elaborat un Catalog de măsuri potenţiale. Măsurile propuse urmăresc cele cinci domenii de acţiune în strânsă legătură cu ciclul de management al riscului la inundaţii: Prevenire, Protecţie,  Pregătire, Conştientizarea riscului la inundaţii, Refacere/Reconstrucţie, pentru implementarea acestora fiind necesară implicarea tuturor instituțiilor / ministerelor cu responsabilitate în managementul riscurilor la inundații.
Obiectivele, indicatorii și țintele managementului riscului la inundații se axează pe patru criterii de bază: economic, social, mediu și patrimoniu cultural, ce vor fi atinse prim măsuri specifice.
Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Argeș - Vedea au supus atenției publice Planul de Management al Riscului la Inundații, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Argeș din data de 25.06.2015.

Purtător de cuvânt, Ana Maria Dulică