stalpeni primarBilanțul administrației locale din Stâlpeni, condusă de primarul Șerbănoiu Gabriel, arată că în ultimii 4 ani în localitate s-au realizat investiții în toate sferele vieții sociale, cu impact direct și, evident, pozitiv, asupra calității vieții cetățenilor, a comunității în genere. Infrastructura, educația, cultura, sănătatea sunt domeniile principale pentru care s-au alocat resurse financiare nu doar de la buget, ci și din alte surse: județene, guvernamentale, europene.
”Dorim să construim un dispensar uman și să amenajăm o bază sportivă, proiecte pentru care vom atrage fonduri guvernamentale, europene sau prin Compania Națională de Investiții” – Primar Stâlpeni, Șerbănoiu Gabriel.

Investiții realizate în ultimii 4 ani
Infrastructură
1. Modernizare drumuri locale: Nabără – Luncă Rădești, Uliță Chibrit, Uliță Rădoi – Bilcă, DC 47 – Marcela Bodea – Verginia Băloiu, Uliță Rizoiu, Uliță Enescu, Uliță Vasile Nicolae, Platformă Piață - valoarea lucrărilor - 60 miliarde de lei.
2. Canalizare și stații de epurare: canalizare și stație epurare satul Rădești, stație epurare – blocuri vechi, stație epurare – blocuri noi – Poștă, Canalizare Cicu-Preoteasa-Cotoreni - valoarea lucrărilor - 140 miliarde de lei.
3. Alimentare cu apă
# Foraje de apă în satul Oprești
# Foraje de apă în satul Rădești
# Stații clorinare la cele 4 bazine de apă
Valoarea lucrărilor - 5 miliarde de lei.
4. Extindere gaze
# Uliță Haltă-Rădești
# Uliță Prof. Bucur Dumitru
Valoarea lucrărilor - 2 miliarde de lei.

Educație – 16 miliarde
# Alimentare cu gaze și centrale pe gaze Școala Rădești
# Construcție grupuri sanitare „I.C. Petrescu” 
# Centrale – GPL. Stâlpeni
# Modernizare Școala Livezeni
# Construcție grupuri sanitare Școala Livezeni
# Reparații ateliere Școala Veche
# Susținerea transportului elevilor și profesorilor către unitățile de
# S-au alocat bani pentru tablete, în vederea realizării cursurilor online, și au fost igienizate unitățile de învățământ – valoarea - 3 miliarde de lei.
Cultură – 50 de miliarde
# Înființarea Ansamblului „Pițigaia” din comuna Stâlpeni
# Susținerea lăcașelor de cult

Alte obiective realizate
# Amenajare loc de joacă pentru copii în satul Rădești
# Copertine (stații transport în comun) stradale
# Amenajare pârâu Valea Bratului
# Iluminat stradal și reparații
# Montarea de camere de supraveghere pe domeniul public
# Șanțuri dalate în satele Oprești și Cotoreni 
# Întreținere și reparații drumuri comunale

Activități fără aport bugetar
# Organizări diverse manifestări: 8 Martie, Ziua Copilului, Ziua Comunei, Ziua Armatei, Pomul de iarnă
# Amenajare parc pasarelă și parc piață cu forță proprie
# Punerea în aplicare a măsurilor de siguranță și protecție în vederea prevenirii transmiterii infecției COVID-19: în școli și în blocuri, pe domeniul public, la nivelul unităților de cult, în zonele parcurilor publice și magazinelor alimentare, distribuirea de măști, dotarea cu recipiente pentru dezinfectant la intrările din scările blocurilor, sprijinirea cetățenilor cu probleme sociale – campanie umanitară

Accesare fonduri europene – 45 de miliarde
# Achiziția unui buldoexcavator
# Modernizare Cămin Cultural Rădești
# Modernizare Cămin Cultural Livezeni
# Dotare cămine culturale Rădești și Livezeni

Proiecte în derulare
# Asfaltare stradă Dealu Morii
# Asfaltare platformă Blocuri Noi
# Extindere rețea de supraveghere și rețea wi-fi în parcuri și pe domeniul public
# Grupuri sanitare – Ateliere Școală Veche
# Implementarea sistemului de plată cu cardul a taxelor și impozitelor locale
# Punerea în legalitate a spațiilor deținute în jurul blocurilor

Proiecte pentru următorii 4 ani
# Extinderea rețelei de alimentare cu gaze la nivelul comunei – toate străzile
# Asfaltare drumurilor și străzilor aparținând comunei Stâlpeni
# Canalizare în satele Oprești, Stâlpeni – Blocuri Noi, Livezeni, Ogrezea
# Reparații și lărgire drum comunal Stâlpeni – Țițești
# Foraj apă în satul Livezeni
# Construire trotuare blocuri vechi – Liceu I.C. Petrescu și intrare Rădești – Cămin Rădești
# Dalarea șanțurilor în toată comuna
# Amenajarea locurilor de joacă în satul Livezeni și satul Valea Bratului
# Igienizarea și amenajarea tuturor fântânilor pentru consum apă potabilă
# Modernizare piață și amenajare grupuri sanitare
# Planuri parcelare în comuna Stâlpeni
# Amenajare zonă agrement în zona punte pietonală Rădești-Oprești