schitu 1Comuna Schitu Golești este singura localitate rurală în care se implementează cu succes, de anul trecut, un proiect cu fonduri europene prin  Programul Operațional Capital Uman, cu titlul ”Soluții concrete pentru probleme reale”. Finanțarea este de 17.790.113, 81 lei, echivalentă cu 98, 43% din valoarea totală eligibilă.  Obiectivul general al proiectului îl constituie combaterea sărăciei și a excluziunii sociale din comunitatea marginalizată sat Lăzărești.

”Concret, grupul nostru țintă este de 600 de persoane din care 460 de etnie rromă și 230 de femei.  În cadrul proiectului, aceste persoane participă la programe integrate de educație timpurie de nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea de pachete integrate unui număr de 168 persoane. Astfel, 56 de copii din comunitatea amintită beneficiază de sprijin pentru participarea la educația timpurie și primesc pachete de hrană, îmbrăcăminte, materiale educaționale, servicii sociale și medicale. Pentru 92 de elevi din clasele I-VIII sunt promovate măsuri integrate de prevenire a abandonului (consiliere, mentorat, burse, programe ce promovează activități extracurriculare, dobândirea de competențe etc). Pentru 20 de persoane sunt organizate programe de tip ”a doua șansă”, prin care se urmărește completarea studiilor ( învățământ obligatoriu). 300 de persoane (240 de etnie rromă și minim 114 femei) aparținând grupului țintă beneficiază de sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii. Dintre aceștia, 80 beneficiază de programe de ucenicie la locul de muncă pentru care se subvenționează angajatorii timp de 12 luni, 192 de persoane dobândesc o calificare iar la finalizarea cursurilor de formare se organizează burse de locuri de muncă, pentru angajarea a 50 de persoane pentru care se subvenționează angajatorii timp de 12 luni.”, declară primarul Vasile Miriță.
Foarte important este faptul că un alt obiectiv specific se referă la instruirea în domeniul antreprenoriatului. 78 persoane vor fi sprijinite pentru înființarea de afaceri, 50 de din planurile de afaceri întocmite urmând a primi un ajutor de minimis în valoare de 25.000 de euro.
”Deja s-a  primit finanțare pentru 23 de planuri de afaceri și mă bucur să văd că acestea sunt în domeniile cele mai diverse, acoperind o paletă foarte largă de servicii sau produse. Avem firme funcționale în domenii precum spălătorie auto, frizerie, pompe funebre, tâmplărie, instalații etc. Acest program se potrivește ca o mănușă meseriașilor. În afara faptului că ei înșiși au loc de muncă, pot face angajări, își pot crește veniturile prin forțe proprii, nu mai sunt nevoiți să plece în afară la muncă.”, afirmă edilul șef.
Nu în ultimul rând, trebuie amintit faptul că prin acest proiect se furnizează 11 tipuri de servicii sociale, socio-medicale și medicale tuturor membrilor grupului țintă. ”La o trecere sumară în revistă, putem puncta faptul că toate cele 600 persoane beneficiază de analize medicale gratuite și consultații de specialitate, 100 de femei beneficiază de servicii de informare și consiliere privind sănătatea reproduceri și alimentației mamei și copilului, 12 persoane cu dizabilități sau boli cronice primesc îngrijire la domiciliu, iar familiile acestora consiliere etc”, explică șeful executivului.
96 de locuințe aparținând persoanelor din grupul țintă vor beneficia de lucrări de construcții și branșamente utilități, iar 93 de persoane vor beneficia de asistență juridică pentru reglementări de acte de proprietate, adică li se va întocmi cadastru.
Anul trecut, din valoarea proiectului au fost cheltuite 1,12 milioane de lei, iar anul acesta, până în prezent, 607 mii lei.