cateasca vice adrian banuta 3Luna august și-a câștigat la nivel global, dar mai cu seamă în spațiul economic european, statutul de lună a concediilor. Moda a prins și la români, fie că își desfășoară activitatea în țară sau afară, ei profită de perioada concediilor pentru a petrece meritate sejururi de odihnă și relaxare, dar și pentru a perfecta diverse documente (acte de identitate, contracte de vânzare-cumpărare auto și imobiliare, succesiuni etc.).

Toate acestea pot fi realizate în baza unor acte emise de către diverse compartimente din primărie. Astfel, am avut grijă să programăm concediile angajaților aparatului de specialitate al primarului și să organizăm activitatea în așa fel încât să avem permanent acoperite cu personal toate compartimentele, pentru a putea răspunde cu promptitudine tuturor solicitărilor venite din partea cetățenilor. De asemenea, am păstrat un ritm ridicat și în celelalte domenii ale activității. Obiectivul primordial al acestei perioade a fost reprezentat de Școala Gimnazială și Grădinița Cireșu, unde avem în desfășurare ample lucrări de reabilitare, ce constau în:
# Reparații acoperiș prin întărire șarpantă, acoperire cu tablă tip Lindab, montaj jgheaburi și burlane;
# Termoizolație exterioară cu finisaje, amenajare intrări și realizare de alei perimetrale;
# Înlocuire pardoseli și uși la sălile de clasă și igienizare pereți;
# Realizare gard împrejmuire laterală.
Lucrările se desfășoară conform graficului programat, la un nivel ridicat de calitate. Începutul noului an școlar se va constitui într-o plăcută surpriză cu precădere pentru copii, dar și pentru părinți. Vor fi primiți într-un local de școală cu un aspect estetic și un grad de confort mult sporit.
Am finalizat lucrările la terenul sintetic multisport din satul Căteasca. Se lucrează, însă nu în ritmul în care ne-am fi dorit, la gospodăria de apă din satul Siliștea, dar constructorul garantează finalizarea lucrării cu încadrarea în termenul contractual de 12 luni, respectiv finalul lunii octombrie. Astfel avem certitudinea că în anii următori nu ne vom mai confrunta cu marile disfuncționalități în alimentarea cu apă a satelor Cireșu și Siliștea. Pentru aceeași zonă a satului Siliștea ar fi de menționat faptul că în luna iulie au început lucrările de modernizare a DJ 703B pe tronsonul Siliștea-Șerbănești. Totodată, în urma demersurilor și insistențelor noastre, Consiliul Județean Argeș a prins în lista de investiții pe anul acesta și realizarea unui pod nou peste râul Neajlov pe DJ 703B, în satul Siliștea, la această dată lucrându-se la studiul de fezabilitate.
Și veștile bune nu se opresc aici! În momentul de față ne aflăm în diferite stadii cu procedurile de achiziție publică pentru alte câteva importante investiții la nivelul comunității.
# Înființare sistem de canalizare în satele Căteasca și Coșeri;
# Reparații drumuri comunale (Stadionului, Prof. Buga Marin, Mihai Eminescu);
# Dotare compartiment auxiliar (tractor, remorcă, lamă deszăpezire, sărăriță);
# Realizare locuri de joacă în 5 sate ale comunei (Recea, Catanele, Căteasca, Gruiu, Cireșu);
# Cadastrare și înregistrare sistematică prin programul A.N.C.P.I..    
Nu voi încheia înainte de a vă aduce la cunoștință cu bucurie faptul că începând cu luna august în comuna noastră a fost înființat Clubul Sportiv Comunal Căteasca, club sportiv multidisciplinar, pentru care am obținut Certificatul de înregistrare sportivă și Autorizația de funcționare de la Ministerul Sportului.
Cu gânduri bune și dorința de a realiza lucruri importante pentru comunitate,
Viceprimar, Adrian Bănuță