mozaceni”A fost un an cu bune și cu rele, echilibrat, un an în care ne-am mobilizat, am muncit și rezultatele se văd. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ferit de secetă, de grindină și de pesta porcină. Sunt mulțumită de obiectivele realizate în 2018. Cel mai important proiect realizat este cel de extindere și modernizare a rețelei de apă potabilă, dar la fel de mult contează și că am reușit să reabilităm în proporție de 98% drumurile comunale. Bilanțul Primăriei Mozăceni este unul pozitiv și din punct de vedere al accesării fondurilor guvernamentale și europene pentru introducerea canalizării, respectiv pentru achiziționarea unui utilaj pentru gospodărirea comunală”, concluzionează primărița Liana Corina Dună.

Tot șefa Executivului din Mozăceni este cea care aduce vestea mult așteptată în această perioadă: Moș Crăciun va vizita copiii din localitate și le va oferi cadouri în cadrul serbărilor școlare.

Obiective realizate în 2018
- Expertiza tehnică pentru proiectul ”Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere, comuna Mozăceni, judeţul Argeş”;
- Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în comuna Mozăceni;    
- Întocmirea documentației pentru exploatarea agregatelor minerale;    
- Extinderea şi modernizarea reţelei de apă potabilă în comuna Mozăceni;    
- Achiziționarea unei autobasculante pentru dotarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat prin programul FEADR;    
- Întocmirea documentaţiei de avizare în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ISU pentru ”Sală de sport Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu”;    
- Întocmirea documentaţiei de avizare în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ISU pentru Şcoala cu clasele I-VIII Babaroaga;
- Reparații glafuri la ferestre şi uşi la Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu”;
- Studiu de fezabilitate ”Modernizare corp B, corp C, corp D la Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu”;

- Proiect tehnic ”Reabilitare Sală de sport Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu”;
- Construire grupuri sanitare Școala nr.2 Mișei;
- Achiziţionarea şi montarea unei centrale pe gaze la Centrul de Permanenţă din comuna Mozăceni;
- Dotarea Centrului de Permanenţă din comuna Mozăceni conform Ordinului ministrului Sănătăţii şi ministrul Administraţiei și Internelor nr.1484/7310/2017 cu aparatură şi echipament pentru resuscitare-respiraţie şi mobilier specific;    
- Reparaţii glafuri la ferestre şi uşi Centrul de permanenţă Mozăceni;     
 - Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei la Baraj Nigrişoara, comuna Mozăceni;    
- Întocmirea memoriului tehnic şi a listei de cantităţi pentru lucrarea “Reparaţii drumuri comunale în comuna Mozăceni, judeţul Argeş”;    
- Reparaţii drumuri comunale în comuna Mozăceni;
- Actualizare DALI proiect modernizare drumuri comunale DC98, DC99, DC101A în comuna Mozăceni;
- Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei la Baraj Mozacu, comuna Mozăceni;    
- Reparaţii capac Sală de sport Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu”.     

E vremea colindelor, vremea bucuriei, când minunea Naşterii Mântuitorului cuprinde sufletele şi le înnobilează. Crăciun fericit tuturor! La mulţi ani!
Primăria și Consiliul Local Mozăceni
Primar, Liana Corina Dună