rociu 1Această casă Tatăl a zidit-o; această casă Fiul a întărit-o; această casă Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o şi a sfinţit sufletele noastre“.
Într-o zi cu soare blând de 4 noiembrie, în comuna Rociu, satul Șerbănești, s-a sfințit întru Dumnezeu biserica nouă cu hramul Sfânta Parascheva. ÎnaltPreaSfinția Sa Calinic, Episcop al Argeșului și Muscelului, alături de fețele bisericești din localitate au săvârșit tipicul slujbei de sfințire, ritual menit să aducă lumină și har peste zidurile ridicate cu trudă, să facă dintr-o simplă construcție ”o casă a sufletului”, după cum emoționant spunea epitropul Bisericii, primarul Aurel Bălășoiu. Cântece de slavă au atins cerul și, într-un glas, rugăciunile au creat podul contopirii dintre profan și sacralitate. Stropirea cu apă sfințită, ca o ploaie ce spală păcatele, a sclipit lumină de pe crucea ținută în mână cu evlavie de ÎnaltPreaSfinția Sa, iar credincioșii au luat din pacea și liniștea pe care credința o aduce în inimi. Bucurie!

”Iată că după  21 de ani, cât am lucrat la înălțarea acestui sfânt lăcaș de cult, Biserica Cuvioasa Sfânta Parascheva a fost sfințită. Această Biserică este mărturia sufletului nostru, dovada cea mai fierbinte a credinței noastre ortodoxe  care ne-a călăuzit de-a lungul istoriei. Zeci de enoriași, oameni cu bună credință, sponsori și contribuția Consiliului Județean - cu aceste fonduri am reușit să zidim biserică nouă, spre slava lui Dumnezeu. Puține comunități au ocazia ca într-o generație să se poată mândri cu o asemenea realizare. Spiritualitatea poporului nostru a fost cea care ne-a călăuzit în vremuri de restriște, a fost cea care ne-a fost alături la momente fericite și este cea care ne ajută să devenim”, a rostit primarul Aurel Bălășoiu.
Alături de enoriași, la această mare Sărbătoare au participat conducerea Consiliului Județean, deputați și senatori de Argeș, primari ai localităților învecinate, ca semn de prețuire pentru comunitatea din Rociu și edilul Aurel Bălășoiu.
Acest sfânt lăcaș va rămâne ca un testament pentru generațiile viitoare, cu îndemnul păstrării credinței și alegerii drumului bun – al demnității,  onoarei, muncii cinstite și mândriei apartenenței la acest neam.

E jertfa lor de veacuri mărturia
Ce strigă din morminte pân’ la noi:
Să apărăm cu râvnă-Ortodoxia
Și-acest pământ de Sfinți și de Eroi!”